1. Тя е лична

Въпреки че всички усещаме болка, всеки човек има собствена степен на поносимост – нещо, което може да бъде агонизиращо за един човек може да бъде поносимо за друг. Защо усещаме болката различно? Гените, хормоните, очакванията и емоционалното ни състояние, всички те определят начина, по който мозъкът тълкува болезнените сигнали от организма.

Тъй като всеки възприема болката различно, възможно е определени начини за нейното намаляване да не действат при всички хора. Често пъти, най-добрата стратегия за ефективно намаляване на болката е атакуване на източника на болката чрез приемане на аналгетик, отпускан без лекарско предприсание, който е предназначен да намали възпалението.

2. Има психическа страна

Начинът, по който усещате болката, може да бъде повлиян от Вашито емоционално състояние – ако сте развълнуван или депресиран, вероятно ще бъдете по-чувствителни към болка. Проучванията посочват факта, че ако сте натъжили човек, например, показвайки му неприятни снимки, е достатчно за намаляване на неговата степен на поносимост нa болката.

От друга страна, Вашето емоционално състояние може да допринесе за намаляване на болката. Силните емоции, като например ентусиазмът или страхът, отклоняват временно Вашата мисъл от болката. Доказано е, че медитацията помага – като дълбокото състояние на релаксиране, до което води, може да намали понякога болката, като Ви кара да съсредоточите мислите си върху нещо друго и така да намали възприемането на болката.

3. Болката няма само един източник

Познаването на източника на болка, от която страдате, е съществено за ефективното й намаляване. Има различни видове болка – болка на ниво тъкани и болка ниво нерви.

Болка на ниво тъкани (или ноцицептивна) се проявява, когато тъканите са засегнати. Когато се порежете или си изкълчите глезена, химическите вещества, наречени простагландини, се освобождават от повредените тъкани, като причиняват верига от събития, водещи до възпаление. Сигналите за възпалението – топлина, болка, зачервяване и оток – поставят в тревога организма за възстановяване на засегнатите тъкани. Също така, простагландините правят по-чувствителни нервните окончания на нивото на тъканите (ноцицептори) към болка, като това е причината да усещаме болка.

Вторият вид болка e болка на ниво нерви (или невропатична). Нервите са "електическата" система на тялото – като те постоянно предават съобщения, включително сигнали за болка, от мозъка към останалата част на тялото. Увреждането на нервите, мозъка или на гръбначния мозък може да промени начина, по който са предадени тези сигнали за болката. Определени увреждания или заболявания, като например диабетът, могат да увредят нервите и да причинят болка, което може да бъде усетено като лазене, изтръпване или понякога силна болка.

Познаването означава сила

Разбирайки по-добре Вашата болка, се увеличават шансовете Ви за нейното намаляване и възможността за намаляване нa болката и за подобряване качеството Ви на живот.