Преминете към съдържанието

Правила и Условия

Последна актуализация 25.07.2018

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Последна актуализация: 25.07.2018

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП НА УЕБСАЙТ

 

Тези правила и условия („Условията“) са условията, при които този уебсайт („Уебсайтът“) Ви се предоставя („Вие“/„Вашият“). Достъпвайки този Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте Уебсайта.

 

Съдържание:

 

1. Информация за нас

 

2. Въпроси или оплаквания

 

3. Нашите авторски права и други права на интелектуална собственост

 

4. Други марки и уебсайтове на Рекит Бенкизер

 

5. Покупки

 

6. Връзки от нашите сайтове

 

7. Вашето използване на Уебсайта

 

8. Качено от потребителя съдържание

 

9. Вашите законови задължения

 

10. Достоверност на публикувана информация

 

11. Ние бихме могли да спрем или оттеглим нашия Уебсайт

 

12. Нашата отговорност, ако сте потребител

 

13. Нашата отговорност, ако сте бизнес

 

14. Как можем да използваме Вашата лична информация

 

15. Промени в настоящите Общи условия

 

16. Други условия, които могат да се отнасят за Вас

 

17. Общи

 

18. Приложимо право и юрисдикция

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

 

1.1   Ние сме Reckitt Benckiser (Romania) SRL („ние“ / „нас“ / „наш“), компания, регистрирана в Румъния с адрес 48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower, 11th floor, District 1, Bucharest, Румъния и представителен офис в България с адрес Reckit Benckiser EOOD, намираща се на ул. „Златен рог“ 22, София 1407, България. Ние сме част от компанията Рекит Бенкизер.

 

2. Въпроси или оплаквания

2.1 Ако имате някакви въпроси, оплаквания или коментари на този Уебсайт, можете да се свържете с нас на +359 2 868 94 72. Нашият корпоративен Уебсайт на rb.com съдържа списък с нашите местни компании и техните данни за контакт.

 

3. Нашите АВТОРСКИ ПРАВА и други ИНТЕЛЕКТУАЛНИ права на собственост

 

3.1 Използването на Уебсайта и неговото съдържание не ви дава права във връзка с някое от правата на интелектуална собственост или свързани права, включително авторски права, търговски марки, патенти, дизайнерски права, търговски имена, права на база данни и съседни права, както права върху ноу-хау („Права на интелектуална собственост“), свързани с Уебсайта. Целият текст, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, графики, илюстрации, фотографии, търговски марки, логотипи, компютърен код и други свързани материали (заедно „Съдържание“), включително, но не само дизайн, подредба, структура, подбор, координация, изразът и „видът и усещането“ на Съдържанието, съдържащо се на Уебсайта, се притежават или контролират от нас или са ни лицензирани от трети страни лицензодатели. Всички такива права са запазени.

 

3.2 Нищо в Условията не представлява прехвърляне на каквито и да е права на интелектуална собственост от нас на Вас или трета страна.

 

3.3 Не можете да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, изтегляте, публикувате, излъчвате, записвате, предавате, експлоатирате комерсиално, редактирате, комуникирате публично или разпространявате по какъвто и да е начин Съдържанието, услугите, уеб страниците или материалите на Уебсайта или компютърните кодове от елементи, съдържащи се на Уебсайта. Също така не можете да използвате автоматично или ръчно устройство, програма, алгоритъм или методология или друг подобен процес на която и да е част от Уебсайта или съдържанието. При спазване на горепосоченото, можете да изтеглите незначителни откъси от това съдържание за лична употреба на Вашия твърд диск с цел да го разгледате, при условие че не е направено повече от едно копие на каквато и да е информация.

 

3.4 Всяко използване, различно от разрешеното по тази точка 3, може да се извършва само с наше предварително писмено разрешение.

 

3.5 Ние не претендираме да използваме никакво име, лого или марка на която и да е територия, на която нямаме такова право, и няма да доставяме или да предлагаме да доставяме продукти и/или услуги, носещи каквото и да е такова име, лого или марка, на която и да е такава територия.

 

4. ДРУГИ УЕБ-САЙТОВЕ И МАРКИ НА РЕКИТ БЕНКИЗЕР

 

4.1 Всички продукти или услуги, които ви предоставяме на или чрез други уебсайтове на Рекит Бенкизер или уебсайтове от нашите марки (наричани по-долу „Уебсайтове на търговски марки“), подлежат на допълнителни условия и условия, които ще ви бъдат съобщени при достъп до съответните Уебсайтове на търговски марки.

 

4.2 Този Уебсайт и Уебсайтовете на търговски марките, които са предназначени да предоставят информация за нашите здравни продукти или лицензирани лекарства, не са предназначени да предоставят медицински съвети или инструкции за употреба, а само като обща информация, на която не трябва да разчита никое лице или за някакви конкретни предназначения. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт за съвет относно Вашето индивидуално лечение и нужди.

 

5. Покупки

 

5.1 Нищо в Уебсайта или в който и да е Уебсайт на марка не представлява оферта за покупка или продажба на продукти и/или услуги в която и да е юрисдикция, тъй като Уебсайтът се предоставя само за информационни цели. Всички подробности, описания и цени и друга информация, свързана с продукти и/или услуги, които се появяват на Уебсайта или на който и да е Уебсайт на марка, са само от общ характер. Ние не гарантираме, че който и да е продукт и/или услуга, появяващи се на Уебсайта или на който и да е Уебсайт на марка, е или ще бъде на разположение на мястото и времето, когато желаете да закупите конкретен продукт и/или услуга.

 

5.2 Нашите задължения, ако има такива, по отношение на продукти и услуги се уреждат единствено от споразуменията, съгласно които те се предоставят, и нищо на този уебсайт не трябва да се тълкува като промяна на такива споразумения.

 

6. ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ САЙТ

 

6.1 Може да предоставяме връзки към други уебсайтове от време на време (чрез реклама или по друг начин). Тези връзки са предоставени само за улеснение за справка и удобство. Ние не контролираме такива уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за тяхното съдържание. Включването на връзки към такива уебсайтове не означава никакво одобрение на материалите, съдържащи се в тях, или каквато и да е асоциация с техните оператори. Потвърждавате, че няма да бъдем страна по която и да е транзакция или договор с трета страна, която можете да сключите, и ние не носим отговорност пред Вас по отношение на загуби или щети, които можете да понесете, като използвате тези уебсайтове. Съгласявате се, че няма да ни въвличате в спорове между Вас и третата страна.

 

7. ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

7.1 Вие се съгласявате, че при използването на Уебсайта няма:

 

7.1.1 да използва Уебсайта по какъвто и да е начин, който може да доведе до насърчаване, възлагане или извършване на каквато и да е дейност, която е престъпна, измамна, незаконна или забранена от настоящите Условия;

 

7.1.2 да използвате Уебсайта за всякакви цели, различни от Вашата лична употреба;

 

7.1.3 да рекламирате или популяризирате трета страна или Ваши собствени продукти или услуги, включително чрез разпространение на „нежелана поща“ имейл;

 

7.1.4 да прехвърля файлове, които съдържат вируси, троянски коне или да участват в каквато и да е друга дейност, която е вредна за Уебсайта;

 

7.1.5 да генерирате връзка към Уебсайта от сайт на трета страна без наше предварително писмено разрешение;

 

7.1.6 да достъпвате или да направите опит за неоторизиран достъп до всички потребителски акаунти, свързани или асоциирани с Уебсайта, или да проникнете или да се опитате да проникнете в мерките за сигурност на Уебсайта; или

 

7.1.7 да пречите на достъпа на всяко друго лице да използва или да се наслади на Уебсайта.

 

7.2 Всеки достъп и използване на Уебсайта се извършва на Ваш риск и отговорност. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси.

 

7.3 Вие също така носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до Уебсайта чрез Вашата интернет връзка, са запознати с настоящите Условия и всички други приложими правила и условия, изброени в тези Условия, и че се съобразяват с тях.

 

7.4 Запазваме си правото да спрем, ограничим или прекратим достъпа Ви до този Уебсайт (или която и да е част от него) по всяко време без предизвестие по наша преценка, ако смятаме, че сте нарушили някое от ограниченията в настоящите Условия.

 

8. Качено от потребителя съдържание

 

8.1 Съдържание, качено от Вас:

 

8.1.1 Като ни изпращате информация, текст, снимки, графики или друго съдържание чрез Уебсайта, Вие ни давате право да използваме такива материали по наша преценка, включително, без ограничение, да редактираме, копираме, възпроизвеждаме, разкриваме, публикуваме и премахнете такива материали от Уебсайта.

 

8.1.2 Вие гарантирате по отношение на всеки такъв принос:

 

(а) че отговаря на всички приложими закони и настоящите условия;

 

(б) това е вярно, точно и актуално във всяко отношение и по всяко време (имайте предвид, че можете да поискате да актуализираме или коригираме личните Ви данни по всяко време, като се свържете с нас чрез посочените по-долу данни за контакт);

 

(в) че са получени всички необходими лицензи и/или одобрения и имате право да направите такъв принос; и

 

(г) че, освен ако не е посочено друго, не е поверително.

 

и Вие ще носите отговорност пред нас и ще ни обезщетите за всяко нарушение на тази гаранция. Това означава, че ще носите отговорност за всяка загуба или щета, която претърпяваме в резултат на Вашето нарушение на гаранцията.

 

Имаме правото да премахнем всяка публикация, която правите на нашия Уебсайт.

 

8.1.3 Единствено Вие сте отговорни за защитата и архивирането на Вашето съдържание.

 

8.2 Съдържание, качено от други потребители:

 

8.2.1 Този Уебсайт може да включва информация и материали, качени от други потребители на Уебсайта, включително в табла за обяви и чат стаи (ако има такива). Тази информация и тези материали не са проверени или одобрени от нас. Мненията, изразени от други потребители на нашия Уебсайт, не представляват нашите възгледи или ценности.

 

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

9.1 Потвърждавате, че:

 

9.1.1 сте навършили пълнолетие във Вашата юрисдикция или имате съгласието на Вашия родител или законен настойник; и

 

9.1.2 ще спазвате ограниченията за използването на Уебсайта, посочени в настоящите Условия.

 

9.2 Вие се съгласявате да ни компенсирате от всякакви претенции или щети (включително всякакви законови такси във връзка с такива претенции или щети), направени от трета страна по отношение на всеки въпрос във връзка или произтичащ от Вашето използване на Уебсайта ни, включително всяко нарушение или съмнение за нарушение на настоящите Условия или Ваше нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

 

10. ДОСТОВЕРНОСТ НА ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ

 

10.1 Съдържанието на нашия Уебсайт е предоставено само за обща информация. Не е предвидено да представлява съвет, на който трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран съвет преди да предприемете или да се въздържите от каквито и да било действия въз основа на съдържанието на нашия Уебсайт.

 

10.2 Въпреки че ние се стремим да гарантираме, че Уебсайтът и неговото съдържание са верни към момента, в който такова съдържание е качено на Уебсайта, то подлежи на промяна и, доколкото е разрешено от приложимите закони и разпоредби, ние не правим никакви изявления или гаранции (изрично или подразбиращо се), че информацията в Уебсайта или неговото съдържание е точна, пълна или актуална.

 

10.3 Цялото съдържание и услуги на Уебсайта се предоставят на принципа „такъв, какъвто е“ и „както е достъпен“ и, доколкото това е позволено от приложимите закони и разпоредби, направени без каквито и да било изявления или гаранции.

 

10.4 Ние не сме задължени да актуализираме каквато и да е информация, съдържаща се на Уебсайта.

 

11. Ние бихме могли да спрем или оттеглим нашия Уебсайт

 

11.1 Въпреки че се стремим да гарантираме, че Уебсайтът, неговото съдържание, всички функции, предлагани чрез Уебсайта, и всякаква информация, съдържаща се в него, са без грешки, непрекъснати и без грешки и вируси, поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме това.

 

11.2 Ние не гарантираме, че Уебсайтът или каквото и да е съдържание в него, винаги ще бъде на разположение или ще бъде непрекъснато и в пълно работно състояние. Можем да спрем или оттеглим или ограничим достъпа до или съдържанието на целия или на част от нашия Уебсайт по бизнес и оперативни причини.

 

11.3 Достъпът до Уебсайта може да бъде временно спрян и без предизвестие в случай на повреда на системата, поддръжка или ремонт или поради причини, които са извън нашия контрол.

 

11.4 Уебсайтът е насочен към хора, пребиваващи в България. Достъпът или използването на Уебсайта (включително неговото съдържание, всякакви функции или предимства, предлагани чрез него, или каквато и да е информация, съдържаща се в него) може да бъде забранен от закона в определени държави или юрисдикции. Вие носите отговорност за спазването на всички приложими закони и разпоредби на държавата, на която влизате или използвате Уебсайта. Ние не гарантираме, че Уебсайтът (включително неговото съдържание, всякакви функции или предимства, предлагани чрез него, или каквато и да е информация, съдържаща се в него) е подходящ или достъпен за използване на места извън България.

 

12. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ, ако сте потребител

 

12.1 Моля, имайте предвид, че ние предоставяме нашия Уебсайт само за домашна и частна употреба. Вие се съгласявате да не използвате нашия Уебсайт за каквито и да било търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност към Вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност.

 

12.2 Ако дефектното дигитално съдържание, което сме предоставили, повреди устройство или дигитално съдържание, което Ви принадлежи, и това е причинено от нашето неприлагане на разумни грижи и умения, ние или ще поправим щетите, или ще ви платим обезщетение. Ние обаче няма да носим отговорност за щети, които бихте могли да избегнете, като следвате нашите съвети да приложите безплатна актуализация или за щети, причинени от това, че не сте спазили правилно инструкциите за инсталиране или нямате налични минималните системни изисквания, препоръчани от нас.

 

12.3 Ние не носим отговорност към Вас за каквото и да е нарушение на настоящите Условия, причинено от някакво събитие или обстоятелство извън нашия разумен контрол, включително, но не само, стачки, блокади или други индустриални спорове; разбиване на системи или достъп до мрежата; или наводнение, пожар, експлозия, авария или инцидент.

 

12.4 Въпреки всичко ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към Вас, когато това би било незаконно да го направим (например отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност или за измама или измамно изопачаване). Нищо в настоящите Условия не ограничава Вашите законови права.

 

13. Нашата ОТГОВОРНОСТ, ако сте бизнес единица

 

13.1 При спазване на точка 12.4 и доколкото това е разрешено от приложимото законодателство, ние изключваме всякаква отговорност (включително отговорността на нашите служители, директори, мениджъри, членове, акционери, служители, агенти или съветници ), независимо дали произтичат от договор, закононарушение, нарушение на законово задължение или по друг начин, произтичащи от или във връзка с достъпа до или използването на Уебсайта, дори и ако са предвидими, включително, но не само:

 

13.1.1 загуби, произтичащи от неточности в каквато и да е информация или материали в рамките на Уебсайта или свързани с него;

 

13.1.2 загуби, не причинени от някакво нарушение от наша страна;

 

13.1.3 загуби, произтичащи от използването или това, че разчитате на информация на Уебсайта;

 

13.1.4 загуби, произтичащи от липсата на Уебсайта по каквато и да е причина;

 

13.1.5 загуби, произтичащи от всяко представяне или изявление, направено на Уебсайта;

 

13.1.6 загуби в резултат на технически неизправности на Уебсайта или технологично вредни материали;

 

13.1.7 всяка бизнес загуба (включително загуба на печалба, бизнес, приходи, договори, очаквани спестявания, данни, репутация, пропилени разходи, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност); и

 

13.1.8 всякакви косвени или последващи загуби или загуби, които не са били предвидими както за Вас, така и за нас, когато сте достъпили и сте започнали да използвате Уебсайта.

 

13.2 Доколкото е възможно съгласно приложимото законодателство, ние изключваме всички подразбиращи се условия, гаранции, изявления или други условия, които могат да се отнасят за нашия Уебсайт или каквото и да е съдържание в него.

 

13.3 Вие ще обезщетите и компенсирате нас и нашите служители, директори, мениджъри, членове, агенти и съветници за всякакви загуби, разходи и задължения (включително разумни адвокатски хонорари), свързани или произтичащи от:

 

13.3.1 Вашето използване на Уебсайта или Уебсайтовете на търговски марки (и свързано използване на продукти и услуги);

 

13.3.2 нарушение на настоящите Условия;

 

13.3.3 Вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна; и/или

 

13.3.4 използването от наша страна на Вашата информация.

 

13.4 Независимо от противното, ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към Вас, когато би било незаконно да го направим (например отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност или за измама или измамно представяне).

 

14. Как можем да използваме Вашата лична информация

 

14.1 Ние се ангажираме да защитим Вашата поверителност и използваме само личните данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте, в съответстВие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните.

 

14.2 Моля, прочетете нашето Декларация за поверителност и нашата Политика за бисквитките за повече информация относно това как използваме личните данни и свързаните с тях въпроси.

 

15. ПРОМЕНИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ

 

15.1 Ние постоянно търсим начини за подобряване на този Уебсайт. Следователно си запазваме правото да изменяме настоящите Условия по всяко време. Всички такива промени ще влязат в сила, след като бъдат публикувани на Уебсайта. Моля, уверете се, че редовно преглеждате и преглеждате тези Условия, тъй като ще се счита, че сте приели и ще бъдете обвързани с такива промени, ако продължите да използвате Уебсайта след публикуването на каквито и да било промени в тези условия.

 

16. Други условия, които могат да се отнасят за Вас

 

16.1 Настоящите условия се отнасят до следните допълнителни условия, които се отнасят и за използването на нашия Уебсайт:

 

16.1.1 Нашата Декларация за поверителност, която обяснява как Вашата лична информация се използва от нас и какви са Вашите права.

 

16.1.2 Нашата Политика за бисквитките, която излага информация за бисквитките на нашия Уебсайт.

 

16.2 Допълнителни условия ще се прилагат за покупки на стоки или услуги и за конкретни части или характеристики на Уебсайта или Уебсайтовете на търговски марки, включително състезания, промоции или други подобни, като всички тези условия са част от настоящите условия чрез препратка. Ние ще Ви насочим към допълнителните условия по време, когато взаимодействате с нас и/или нашите марки във връзка със съответните услуги. Моля, прочетете внимателно приложимите условия. Ако има конфликт между настоящите Условия и условията, приложими за услуга, предлагана чрез Уебсайта или други Уебсайтове на търговски марки, условията, приложими за тази услуга, имат предимство до степента на такъв конфликт.

 

16.3 Всяка от тези политики, правила и условия може да се променя от време на време и влиза в сила незабавно след публикуването на такива промени на Уебсайта или по друг начин в съответстВие с техните условия (според случая).

 

17. Общи

 

17.1 Ако сте бизнес, тези Условия съдържат цялото споразумение между Вас и нас по отношение на използването на Уебсайта. Никое представяне, изявление или подтик (независимо дали е устно или писмено), които не се съдържат в настоящите Условия (актуализирани от време на време), няма да бъде обвързващо нито за Вас, нито за нас.

 

17.2 Ако някоя разпоредба на настоящите условия бъде установена от съд или регулаторен орган за незаконосъобразна, нищожна, невалидна или неприложима, останалите разпоредби продължават да се прилагат и тази разпоредба се заменя с друга разпоредба, която, валидна във всички отношения, ще има ефект, максимално близък до този на заменената разпоредба.

 

17.3 Настоящите Условия не са предназначени да предоставят права на никого, освен на Вас и нас (включително на всеки от нашите филиали). Нито едно от настоящите Условия няма да бъде изпълнявано от трета страна, включително (ако имате местоживеене в Обединеното кралство) каквото и да е изпълнение чрез Закона за договорите (права на трети страни) от 1999 г.

 

17.4 Ако не настояваме незабавно да направите това, което трябва да направите съгласно настоящите Условия, или ако забавим предприемането на стъпки срещу Вас във връзка с нарушаването на тези Условия, това не означава, че не е необходимо да правите тези неща и това няма да ни попречи да предприемем стъпки срещу Вас на по-късна дата.

 

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 

18.1 В случай на спор между Вас и нас, произтичащ от или във връзка с настоящите Условия, ще се прилагат действащите закони и разпоредби.

 

18.2 Ако сте потребител, българските съдилища имат изключителната юрисдикция да изясняват всички спорове (включително спорове или извъндоговорни искове), които могат да възникнат от или във връзка с тези Условия.

 

18.3 Ако сте бизнес, румънските съдилища имат изключителната юрисдикция да изясняват всички спорове (включително спорове или извъндоговорни искове), които могат да възникнат от или във връзка с тези Условия.

 

 

Тези условия са актуализирани за последно и са в сила от 24 май 2018 г.