Становище относно коронавирус

Запознати сме с продължаващата дискусия относно използването на стероидни и нестероидни противовъзпалителни средства 
(НСПВС), 
включително ибупрофенза облекчаване симптомите на COVID19. Нашите здравни експерти събраха следните мнения
за да Ви ви помогнат да се ориентирате вnинформациятана която попадате, в случай че имате въпроси. 

__________________________ 

1) Каква е настоящата дискусия около ибупрофен и COVID19? 

Наскоро се появиха противоречиви докладиособено в социалните медиикоито поставят въпроса дали ибупрофенът е свързан с влошаване състоянието на болните от COVID19. Световната здравна организация (СЗО), Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) публикуваха впоследствие становища
потвърждаващи липсата на категорични научни доказателства и данни в подкрепа на това опасение. 

  • Пълното становище на СЗО е налично тук. 
  • Пълното становище на EMA е налично тук. 
  • Пълното становище на FDA е налично тук. 

__________________________ 

2) Приемането на ибупрофен (Нурофен) ще влоши ли заболяването COVID-19? 

Въз основа на цялата налична информация, понастоящем няма доказани научни данникоито да свързват употребата на 
ибупрофен без рецепта с утежняване (влошаване) състоянието на болните от COVID19. Ибупрофен е утвърдено лекарство с добър профил на безопасносткоето се използва като ефективен аналгетик (обезболяващо) и антипиретикчно (понижаващо температураталекарство при самолечение повече от 30 години. 

Както при всяко лекарствонапомняме на потребителите и техните близки внимателно да четат и следват инструкциитепредоставени на опаковката и в листовката с информация за пациентаАко имате някакви допълнителни въпроси или притеснения, е необходимо да се обърнете към здравен специалист. 

__________________________ 

 3) Ако вече приемам ибупрофен, трябва ли да спра? 

Ако имате притеснения или въпроси относно целесъобразността на вашето лечение или други налични за Ввас възможности, е необходимо да се обърнете към здравен специалист. 

Ибупрофен е често използвано лекарство за самолечение и с рецептаобикновено за облекчаване на болката и намаляване на температуратаВъз основа на цялата налична информация, 
в 
момента няма доказани научни доказателствакоито да свързват употребата на ибупрофен без рецепта с утежняване (влошаване) състоянието на  болните от COVID-19 или с повишен риск от заразяване с болестта. 

__________________________ 

4) Има ли специални съображения за деца или възрастни хора? 

Както при всяко лекарствоима конкретни инструкциисвързани с това кой трябва и не трябва да използва ибупрофен и как трябва да се приемаНапомняме на 
потребителите и на техните близки внимателно да прочетат и следват инструкциитепредоставени на опаковката и в листовката с информация за пациентаАко имате някакви допълнителни въпроси или притеснения, е необходимо да се обърнете към здравен специалист. 

__________________________ 

5) Каква е позицията на Нурофен по отношение на това дали трябва да се ползва ибупрофен за лечение на симптоми на COVID-19? 

Въз основа на цялата налична информация, понастоящем няма доказани научни данни за никоя популациякоято да свързва употребата на ибупрофен без рецепта с утежняване
 (влошаване) състоянието на болните от COVID19 или с увеличен риск от заразяване с болесттаИбупрофен е утвърдено лекарство с добър профил на безопасност
което се използва като ефективен аналгетик (обезболяващо) и антипиретикчно (понижаващо температуратасредство за самолечение повече от 30 години. 

Ако имате притеснения или въпроси относно целесъобразността на вашето лечение или други налични за Ввас възможности, е необходимо да се обърнете към здравен специалист. 

__________________________ 

 6) Приемането на ибупрофен (Нурофен) ще повиши ли риска от заразяване с COVID-19? 

COVID-19 е инфекциозно заболяванепричинено от нов щам на коронавирусВирусът засяга дихателната система и въз основа на наличнитев момента данни се смятаче най-вероятно се разпространява от пръски при кихане и кашляне. 

Понастоящем няма доказани научни данниустановяващи връзка между ибупрофен или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и повишен риск от заразяване с COVID-19. 

__________________________ 

7) Какво е ибупрофен? 

Ибупрофенът е активната съставкаактивното веществокоеято принадлежи към класнаречен нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Този клас лекарства обикновено се използват за облекчаване на болката и/или намаляване на температуратаИбупрофенът е утвърдено и ефективно лекарствокоето се използва повече от 30 години от милиарди потребители в над 90 страни. 

Ако имате притеснения или въпроси относно целесъобразността на вашето лечение или други налични за Ввас възможности, е необходимо да се обърнете към здравен специалист.