Защо трябва да следвате инструкциите за дозировка?

Балансът ефективност спрямо нежеланите реакции дава основата за препоръчителната доза от дадено лекарство. Дозите може да са различни за нуждите на възрастните хора и на децата. По-тежките нарушения могат да изискват по-висока доза от лекарството. Например, за лечение на ревматоиден артрит може да се изисква по-голямо количество болкоуспокояващо, отколкото за лечение на тензионно главоболие.

В допълнение, повечето лекарства се препоръчва да се използват за ограничен период от време. При главоболие се препоръчва да потърсите лекарска помощ, ако трябва да приемате обезболяващи в продължение на повече от 10 дни.

Също толкова важно е да приемате лекарството достатъчно често, когато е приложимо. Редовното пропускане на дози в някои случаи може да означава, че в тялото се натрупва недостатъчно количество от лекарството, в резултат на което то може да не окаже пълния си полезен ефект. Ако даден продукт е предписан да се приема четири пъти на ден, това означава, че времето на задържане на лекарството в кръвта вероятно е доста кратко. Приемането на по-голяма доза от лекарството два пъти на ден, вместо четири пъти както е предписано, е малко вероятно да осигури желания продължителен лекарствен ефект.

Какво да правим при предозиране?

По-долу са описани няколко предпазни мерки, които помагат да се предотврати случайно предозиране или грешки с лекарствен продукт:

  • Винаги четете внимателно листовките и приемайте всички лекарства само според указанията в тях. Съхранявайте всички лекарства в оригиналната им опаковка, заключени на сигурно и безопасно място, което е недостъпно за деца.
  • Винаги внимавайте, когато приемате лекарства. Независимо дали Ви е предписано лечение от лекар или използвате лекарства без рецепта, винаги следвайте инструкциите внимателно. Никога не споделяйте с други хора и не използвайте лекарства, предназначени за различно заболяване или състояние. Ако забележите някакви нежелани реакции, посетете фармацевта или лекуващия Ви лекар.
  • Не съхранявайте ненужни лекарства.
  • Винаги информирайте лекуващия Ви лекар или друг здравен специалист за предишно предозиране.
  • Бъдете внимателни, когато приемате различни лекарства или вещества (включително алкохол) заедно, тъй като някои лекарства могат да си взаимодействат помежду си и да увеличат риска от нежелани реакции (вашият фармацевт или лекар трябва да ви посъветва за потенциални взаимодействия).

Ако смятате, че сте приели твърде голяма доза от дадено лекарство, незабавно се свържете с личния си лекар или отидете в отделението за спешни случаи и спешна помощ на местната болница, за да Ви прегледат.

Ако се развият симптоми след предозиране с лекарство, това може да е сериозно и ще изисква незабавни действия. Ще е необходима точна информация – конкретното наименование на лекарството, приетото количество и времето на приемане на лекарството. Върху опаковката на лекарството са посочени състава на лекарството и количеството на активното вещество в съответната дозова единица, така че е много полезно тя да бъде под ръка.

В обобщение, от съществено значение е да бъдете много внимателни с всички лекарства. ВИНАГИ следвайте указанията, написани върху листовката, в рецептата или както Ви е посъветвал Вашия лекар или фармацевт. В опаковката на всяко лекарство има листовка за пациента, в която ясно е посочено какво трябва или не трябва да правите с лекарството. При всяко съмнение от Ваша страна, дори и ако сте спазили всички посочени указания, консултирайте се с лекар или фармацевт.